Plastic shopping basket

kosik01SJ

 

Ak máte doma veľké množstvo plastových tašiek a sáčkov, môžete ich premeniť na jednu nákupnú tašku, alebo košík, alebo čokoľvek, čo sa Vám podarí vytvoriť. Stačí zapojiť fantáziu a šikovné ruky. Tento nápad nie je môj, videla som plastovú tašku kdesi na internete, ale nepamätám si presne stránku, z ktorej som čerpala inšpiráciu. Ja som svoj materiál využila na vytvorenie plastového nákupného košíka. Tento návod je vhodný pre tých, ktorí už háčkovať vedia.

plasticbag02

If you have many plastic bags, you can easily change them into one shopping bag or  any kind of a bag that will be your creative result. What you need is fantasy and some crochet skills. This idea is not mine, I have seen this kind of a plastic bag somewhere on the internet but I cannot recall the site from which I have had the inspiration. I have used my material for creating a shopping basket. This pattern is for those who already can crochet.

 

* K vytvoreniu košíka/tašky potrebujete: nožnice, plastové tašky, sáčky, gombík, kúsok vlny, háčkovku.

 

* What we need: scissors, plastic bags, plastic sachets, a button, a piece of yarn, crochet hook.

t02 t05

** Predtým než začneme, pripravme si raňajky :)

 

**Before we start, let’s prepare some breakfast :)

t01

***Rozoberte tašky a postrihajte ich na pásiky.

 

***Open the bags and cut them into straps.

t06 t07 t08

****A začnite háčkovať.

 

****And let’s start to crochet.

t09

Háčkujte buď do kruhu, alebo rovno, podľa toho, aký chcete mať výsledok. Keď je taška hotová, môžete ju dozdobiť gombíkom, vlnou, alebo nechať len tak, čistú. Vytŕčajúce kúsky plastových pásikov môžete poodstrihovať, alebo nechať tak, podľa toho, čo sa Vám páči viac.

 

Crochet or in a round or straight up, according to what you want to make. When you finish your bag, you can decorate it with button or more buttons, with yarn or anything else…or just leave it as it is. You may leave the straps hanging or just cut them off, as you wish.

…a tu je môj výsledok :)

…and here is my result :)

t10

…príjemné háčkovanie

 

…enjoy

 

Page 1 of 4312345678910...202530...last »